Sanfelix Services - legal support

Praktische juridische en administratieve dienstverlening voor bedrijven.


Over mij:

Wie ben ik? Wanda Sanfelix, universitair afgestudeerd jurist, geregistreerd privacy-officer. Sinds april 2014 werk ik onder de naam "Sanfelix Services".

Wat heb ik gedaan?  Al meer dan 26 jaar werk ik voor grote internationale bedrijven, notarissen en het MKB. Daar deed ik ervaring en kennis op, op het gebied van contractenrecht, vennootschaps- en ondernemingsrecht, huurrecht en intellectuele eigendom.

Wat doe ik nu? De afgelopen jaren richt ik mij, op freelance-basis, op preventieve juridische dienstverlening voor kleine, maar snelgroeiende, MKB-bedrijven en ZZP'ers.

Waarom doe ik dat?  Om mij heen bemerkte ik dat ondernemers vaak lang rond blijven lopen met juridische problemen, niet zo gauw hulp zoeken bij de gevestigde orde (lees: advocaten) vanwege de hoge kosten. Ze gaan vaak zelf zoeken op het internet, waar je natuurlijk ook best een eind mee komt, maar waarom zou je als ondernemer daar je kostbare en spaarzame tijd aan willen besteden? Plus dat je daarmee ook een risico neemt dat je je zaken niet of niet goed hebt geregeld?

Werk met mij..........

Waarom zou je voor mij kiezen? Kenmerkend voor mijn dienstverlening is dat ik mij kan inleven in die problemen en uitdagingen die je als drukke ondernemer tegenkomt. Daarbij ben ik meedenkend en betrokken en service-gericht.

. Voor zowel juridische als administratieve hulp.

Ik wil jou, de drukke ondernemer, direct helpen met praktische en betaalbare oplossingen.  Ook wil ik je helpen door het geven proactief juridisch advies, want vaak zijn juridische problemen (eenvoudig) te voorkómen.