Sanfelix Services - legal support

Praktische juridische en administratieve dienstverlening voor bedrijven.


Algemene Voorwaarden, wél zo handig!

Ze had zich er zo op verheugd ... een leuke spoedopdracht was er bij haar bedrijfje geboekt. Een hele dag een training filmen, met een crew, op een fantastische locatie.

Alles had ze geregeld: de geluidsman, de editor, het vervoer (want de locatie lag bijna 80 km verderop), de materialen. Ook moest ze enkele afspraken verzetten en zich mentaal voorbereiden op die nieuwe klus. De training was op een zaterdag; normaalgesproken hield ze haar weekenden vrij voor het gezin, maar deze opdracht kon ze niet weigeren. Het was zo’n aardige man.

Ja, aardig, maar de avond ervoor belde hij af. Er waren bezwaren gekomen van genodigden dat ze gefilmd werden. Sorry, maar goed, de trainer vond dat hij gewoon kon annuleren, want daarover was niks afgesproken... er was ook niks (aan)betaald.

Dat was zo, daarover hadden zij geen afspraken gemaakt. Enkel een paar telefoontjes en emailberichten over praktische zaken zijn over en weer gegaan. Ze richtten zich op een succesvolle opdracht, opbouwend en enthousiast. In die flow kan ze gauw vergeten te praten over wat er gebeurt als de opdracht vervalt. Bovendien was ze er ook nog niet aan toegekomen om haar algemene voorwaarden op te stellen.

Daar zat ze nu ineens met een teleurstelling. Voor haar was veel leed gespaard gebleven als ze wél een afspraak had gemaakt over annuleringskosten. In haar offerte of, beter nog, in algemene voorwaarden.

Dit is zo vanzelfsprekend, maar toch blijkt dat veel ondernemers nog verouderde of helemaal geen algemene voorwaarden hebben. Laat er eens naar kijken of jij het goed hebt geregeld. Kleine moeite.

Blog.Apr19@sanfelix.nl